Taswira ya tanzu za sanaa za maonyesho ya jadi katika tamthilia ya Kiswahili: Mfano wa Mashetani, Pungwa, Ngoma ya Ng’wanamalundi na Mashetani Wamerudi

https://doi.org/10.58256/njhs.v4i2.142

Authors

  • Ezra Nyakundi Mose Mhadhiri wa Isimu, Lugha na Fasihi ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika katika Chuo Kikuu cha Moi, Eldoret, Kenya
  • Samuel Moseti Obuchi Mhadhiri wa Isimu, Lugha na Fasihi ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika katika Chuo Kikuu cha Moi, Eldoret, Kenya
  • Mark Kandagor Mosol Mhadhiri wa Isimu, Lugha na Fasihi ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika katika Chuo Kikuu cha Moi, Eldoret, Kenya

Keywords:

tamthilia

Abstract

Makala haya yanachunguza tanzu za sanaa za maonyesho ya jadi na utamaduni wa kiafrika zilizotumiwa kiubunifu na waandishi katika utunzi wa tamthilia ya Kiswahili. Makala yanabainisha tanzu na tamaduni za kiafrika husika katika tamthilia za Mashetani, Pungwa, Ngoma ya Ng’wanamalundi na Mashetani Wamerudi na kufafanua mbinu walizozitumia watunzi katika kusababisha na kuibua maana ya ndani ya kazi zao kupitia kwa ejenzi wa taswira za kimaana. Makala haya vilevile yanashughulikia taswira zinazojengwa na tanzu za sanaa za maonyesho ya jadi na tamaduni za kiafrika zilizotumika katika utunzi wa tamthilia ya Kiswahili. Tamthilia nne za Mashetani, Pungwa, Ngoma ya Ng’wanamalundi na Mashetani Wamerudi zimehakikiwa kwa misingi ya nadhadharia za Uhistoria mpya iliyoasisiwa na Greenblat na na nadharia ya Mwingilianomatini iliyoasisiwa na Julian Kristeva. Tanzu za sanaa za maonyesho ya jadi na tamaduni za kiafrika zilizotumiwa katika utunzi wa tamthilia zetu teule zilibainiswa na kisha tukazihakiki kubaini taswira zinazojengwa kupitia kwa matumizi ya aina hiyo katika kujenga dhamira za mwandishi na umbo zima la tamthilia ya Kiswahili.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ezra Nyakundi Mose, Mhadhiri wa Isimu, Lugha na Fasihi ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika katika Chuo Kikuu cha Moi, Eldoret, Kenya

Ezra Nyakundi Mose: Mhadhiri mwandamizi wa Isimu, Lugha na Fasihi ya Kiswahi na Lugha nyingine za Kiafrika katika Chuo Kikuu cha Kisii, Kisii, Kenya. Utafiti wake wa sasa ni kuhusu Matumizi ya tanzu za Sanaa za Maonyesho ya Jadi na Utamaduni wa kiafrika katika Utunzi wa Tamthilia ya Kiswahili, Ethinografia, Fasihi Simulizi na Fasihi Linganishi.

Barua pepe: ezranyakundi@kisiiuniversity.ac.ke

Samuel Moseti Obuchi, Mhadhiri wa Isimu, Lugha na Fasihi ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika katika Chuo Kikuu cha Moi, Eldoret, Kenya

Samuel Moseti Obuchi: Mhadhiri wa Isimu, Lugha, na Fasihi ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika katika Chuo Kikuu cha Moi, Eldoret, Kenya. Mtaalamu katika Lugha, Isimu na Fasihi hasa katika masuala ya Matumizi ya Lugha katika mazingira asilia, Lugha na elimu, Pragmatiki, Fonetiki na Fonolojia, Lugha na Mawasiliano, Lugha na Uana, Lugha na Haki, Lugha na Amani, Usemi changanuzi na Isimu Linganishi.

Barua Pepe: smobuchi@mu.ac.ke

Mark Kandagor Mosol, Mhadhiri wa Isimu, Lugha na Fasihi ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika katika Chuo Kikuu cha Moi, Eldoret, Kenya

Mark Mosol Kandagor: Mhadhiri wa Lugha, Isimu na Fasihi ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika katika Chuo Kikuu cha Moi, Eldoret, Kenya. Mtaalamu katika Isimu.

Barua pepe: mosolkandagor@gmail.com

Dimensions

Abdallah, A. (1998 b). “Tambiko”. Karatasi ambalo halijachapishwa. Zanzibar.

Hussein, E. (1971). Mashetani. Nairobi. Oxford University Press.

Jauch, H., (2001). Playing the Globalisation Game: The Implications of Economic Liberation for Namibia. Labour Resourse and Research Institute (LaRRI)

King’ei, G. K. “Matumizi ya Lugha katika Maandishi ya Ebrahim Hussein”. Katika, Mulika. (1987: Juzuu 18). Institute of Kiswahili Research. University of Dar es Salaam.

King’ei, G. K., na Kisovi, C., (2010). Misingi wa Fasihi Simulizi. Nairobi. Kenya Ltd Bureeau.

Kristeva, J., (1980). Desire in Language: A semiotic Approach to Literature and Art. Columbia University Press. New York.

___________, (1984). Revolution in Poetic Language. New York. Colombia University Press.

Mbogo, E. (1999). Ngoma ya Ng’wanamalundi. Nairobi. Standard Textbooks Graphics and Publishing.

Mohamed, S. A. (1974). Pungwa. Nairobi. Longhorn.

____________ . (2016). Mashetani Wamerudi. Barabara ya Sir Apollo Kaggwa, Kampala; Barabara ya Airport, Remera, Kigali. Sportlight Publishers (EA) Suppliers Ltd.

Mugenda, O. M., na Mugenda, A. M. (1999). Research Methods: Quantitative and Qualitative Approches. Acts Press.

Njogu, K. na Chimera, R., (2011). Ufundishaji wa Fasihi: Nadharia na Mbinu. Jomo Kenyatta Foundation. Nairobi.

Ngesa, A. K., Matundura, E. na Kobia J. (2015). “Mwingilianomatini katika Tamthilia za Kiswahili: Mashetani na Kijiba cha Moyo. Katika, Swahili Forum.

Noordin, M. (2006). “Simulizi maalumu ya Pepo kama ufasiri wa fasihi simulizi”. Katika, Njogu, K. et al (Wahariri), (2006). Fasihi Simulizi ya Kiswahili. Nairobi. Twaweza communications.

Offiong, D. A., (2001). Globalization: Post-Neodependency and Poverty in Africa. Fourth Dimention Publishing Co. Enugu Nigeria.

Ruo, K. R., (1989). Nguzo za ushairi wa Kiswahili. Macmillan Publishers. Nairobi.

Senkoro, F. E. (1987). Fasihi na Jamii. Dar es Salaam. Press and Publicity centre.

Published

2020-07-01

How to Cite

Mose, E. N., Obuchi, S. M., & Mosol, M. K. (2020). Taswira ya tanzu za sanaa za maonyesho ya jadi katika tamthilia ya Kiswahili: Mfano wa Mashetani, Pungwa, Ngoma ya Ng’wanamalundi na Mashetani Wamerudi. Nairobi Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 31-59. https://doi.org/10.58256/njhs.v4i2.142

Issue

Section

Articles